Zaloguj się do ISZ

Login:
Hasło:
 

Oferta

 

Polityka ochrony prywatności

 

 1. W czasie korzystania ze strony www.euroelektronik.com.pl, Klient (osoba fizyczna) może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach strony www.euroelektronik.com.pl przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych Klientów a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających za strony internetowej http://www.euroelektronik.com.pl, jest Euroelektronik Sp.J. z siedzibą w Krakowie ul. Władysława Żeleńskiego 16, 31-353 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000136050, NIP: 6771066655, REGON: 351057590.
 3. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej http://www.euroelektronik.com.pl. (art.6 ust.1 lit b RODO). Dodatkowo dane osobowe przetwarzamy w celu:

 

·         rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz obsługi Użytkownika;

 

·         przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia;

 

·         w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;

 

·         rozpatrzenia skarg i reklamacji;

 

·         dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

 

·         w celach archiwalnych;

 

·         w celach statystycznych, gdzie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań co pozwala usprawnić prowadzoną przez Euroelektronik Sp.J działalność;

 

·         w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną do wykonywania takich czynności jest art.6 ust.1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenie działań marketingowych, natomiast jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej (telefon, e-mail) to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust1 lit a RODO).

 

 1. Dane osobowe Klientów Spółki są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa krajowego. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Spółka może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient rejestruje się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towarów. W trakcie rejestracji klient podaje login i hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom które przetwarzają dane we własnym imieniu:

 

·         podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 

·         organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itp.);

 

·         bankom, celem zwrotu nienależnych świadczeń;

 

·         firmom hostingowym i dostawcom usług IT obsługującym nasze systemy teleinformatyczne;

 

·         podmiotom z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków windykacji i usług doradczych świadczących nam swoje usługi.

 

 1. Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze Spółką przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu korespondencji z Klientem.
 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, nadto, w sytuacji gdy klient uzna iż przetwarzanie którego dokonujemy narusza przepisy RODO prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

 

·         dane zawarte w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia umowy);

 

·         w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawiania faktur itp.;

 

·         dokumenty dotyczące reklamacji, rękojmi będą przechowywane przez okres 1 roku po upływie rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

 

·         dane do celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych;

 

·         w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Euroelektronik Sp.J. do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia działań marketingowych.

 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@euroelektronik.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy:

 

Euroelektronik Sp. Jawna

 

ul. Władysława Żeleńskiego 16,

 

31-353 Kraków

 

 1. Euroelektronik Sp.J stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, publicznym ujawnieniem zmianą lub ich zniszczeniem. Zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne, ścisłą kontrolę fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji na których są zarejestrowane dane osobowe oraz stosowanie odpowiednich procedur przechowywania i postepowania z danymi.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika strony Euroelektronik Sp.J. Używane są dodatkowo do tworzenia statystyk w celu ulepszenia ich zawartości. z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane do remarketingu czyli do reklamy graficznej lub tekstowej w oparciu o zapisane wcześniej preferencje użytkownika i wyświetlanie ich na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.
 3. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.euroelektronik.com.pl
 6. Strona www.euroelektronik.com.pl może zawierać linki do innych stron zamieszczanych dla wiadomości klienta. Spółka Euroelektronik Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone tam informacje i stosowane polityki prywatności.
 7. Spółka Euroelektronik Sp.J. może wprowadzać zmiany do niniejszej polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie celem jej uaktualnienia, zmian w procedurach co do sposobu zabezpieczania i wykorzystywania danych. Z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na naszych stronach internetowych staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszystkich danych gromadzonych w związku z aktywnością klienta w serwisach Euroelektronik Sp.J.
 8. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności prosimy o kontakt na adres biuro@euroelektronik.com.pl lub listownie Euroelektronik Sp.J. ul. Władysława Żeleńskiego 16, 31-353 Kraków


 

 

strona główna    | |    oferta    | |    o firmie    | |    nowości    | |    kontakt    System obsługuje inKontrahent